Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, postanowiliśmy udostępnić dokument, który prezentuje dotyczące przetwarzania danych stanowisko BahnTrans Logistics Sp. z o.o. (w skrócie BahnTrans).

Dane osobowe

BahnTrans gromadzi dane osobowe w celu efektywnej obsługi realizowanych zleceń, promocji tworzonych produktów oraz wyczerpującej informacji dotyczącej świadczonych usług skierowanej do potencjalnych odbiorców tych usług.
BahnTrans nie udostępnia gromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim.
Odbiorcami zebranych danych osobowych są pracownicy firmy BahnTrans oraz osoby współpracujące z nią przy realizacji świadczonych usług.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawienia.

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO informujemy, iż administratorem danych osobowych jest BahnTrans Logistics Sp. z o.o z siedzibą w Białej Podlaski, adres: ul. Warszawska 128 (21-500), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego por Nr KRS 0000966018 oraz wpisanej do Głównego Rejestru Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej z numerem Regon 521729605, NIP 5372664578.

Formularz kontaktowy

Informacje podane w formularzach wykorzystywane są do kontaktów z Klientami BahnTrans oraz podwykonawcami w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów oraz odpowiedzi na pytania.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wszelkie gromadzone informacje, są przechowywane i przetwarzane przez BahnTrans z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Udostępnianie danych

Każda osoba korzystająca z usług BahnTrans posiada możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jej usług i udostępniać informacje na swój temat. Wysłanie formularzu i udostępnianie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, BahnTrans może udostępnić zgromadzone dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa osoby korzystającej z usług BahnTrans może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku jej komputera. Znajdują się w nich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
Za pomocą plików Cookies nie jest możliwa identyfikacja użytkownika ani przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pliki cookies są przechowywane na komputerach użytkowników w celu: lepszego dopasowania aplikacji do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika, tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Za pomocą zmiany ustawień można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej BahnTrans.

Cel polityki prywatności i bezpieczeństwa

Celem BahnTrans jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony zgromadzonym danym osobowym. BahnTrans zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności i bezpieczeństwa o czym niezwłocznie będzie informować na swojej stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości mailowych wysyłanych do użytkowników.

Każdą osobę korzystającą z serwisu i usług BahnTrans obowiązuje aktualna polityka prywatności.
Serwis nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszego serwisu internetowego oraz nie udostępniać swoich danych osobowych.

BahnTrans jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres: BahnTrans Logistics Sp. z o.o. lub na adres mailowy: biuro@bahntrans.com